Aansprakelijkheid-Disclaimer

Foto`s en films komen uit de archieven van Henk Perdok en mijzelf, contributies uit privecollecties èn uit een variëteit aan andere online bronnen/social media.
Als u denkt dat u de “eigenaar” of copyrighthouder van enig materiaal bent of andere rechten meent te hebben dan zal ik uw naam vermelden als zodanig. neemt u daartoe contact met mij op via email of middels een reactie bij het desbetreffende item.

Images have been sourced from my and Henk Perdok`s databases, contributions from private collections and also from a variety of online resources/social media.
If you think you are the “owner” or copyrightholder or can claim any rights i will not hesitate to acknowledge you, therefore contact me by email or add a comment at the item concerning.

Met Vriendelijke groet,
Best regards

Ronald kotterfoto (klik HOME om te laatste berichten te bekijken / click HOME to view last posts)

HOME